Sosyal Yardım Talep Formu

Sosyal Yardım Talep Formu

Erzak Yardımı için aşağıdaki formu eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir

Lütfen Boş Bırakmayınız
Mail adresiniz yoksa boş bırakınız
Aşağıdaki kurumların hangisinden son 6 ayda sosyal yardım aldınız
Lütfen Boş Bırakmayınız
Açıklama ve mesajınızı bu kısma yaza bilirsiniz…

Derneğimizin Ramazan ayı boyunca da sosyal yardım çalışmalarında sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, mahalli idareler ve resmi devlet kurumları ile birlikte ortak çalışmalar yürütmesi planlanmaktadır.

Osmangazi Gençlik Hareketi gelir tespit araştırmasını, Büyük Şehir Belediyesi, Kızılay, Mahalli İdareler ve diğer sosyal yardım kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Sınırlı imkânlarla sayısı oldukça fazla olan ihtiyaç sahiplerine cevap vermeye çalışıldığı malumunuzdur. Bu çalışmalarda derneğimiz daimî önceliği yetim ailelerine vermektedir. Bu meyanda durumunuz diğer dernek ve STK’lardan yardım alınma durumu ve mevcut listedeki gelir tespiti yapılan aileler ile kıyaslanarak uygun görüldüğü takdirde size yardım gönderimi (gerek bizzat derneğimiz kanalıyla gerekse ortak çalışılan diğer STK ve resmî kurumlar aracılığı ile) yapılacaktır.

Not: Dağıtımdan önce mutlaka telefonla haberdar edilirsiniz. Erzak Dağıtımları Ramazan boyunca salı günleri gerçekleştirilecek olup, uygunluğu onaylanmamış ailelere erzak gönderimi yapılmayacaktır.

Sending