Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

Yeryüzünde bulunan tüm insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun felakete uğramış, zulüm görmüş, aç kalmış, afete uğramış, dul, yetim ve öksüz kalmışlara yardımlarımızı ulaştırmak ve yardım etmek isteyen duyarlı insanların yardımlarının ulaştırılmasında genç nesli kardeşlik şuuruyla harekete geçirmek.
[su_heading]Her şekliyle mazlumların yardımına koşma konusunda aktif bir kurum olarak hem savaş mağdurlarına ve savaşın olmadığı bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik insani yardım sağlamak, bu yardımı sağlamayı sürdürecek bilinçli genç bir öncü nesil yetiştirmek, toplumda yardımlaşmayı, ahlaki değerlere, geleneklerimize ve ananelerimize olan bağlılığı geliştirmek.”[/su_heading]

Hedefimiz kardeşliğin zafer kazanmasını, zulmun, zilletin, değersizliğin, boyun eğmişliğin ümmetin üzerinden kaldırılmasını sağlamak ve zulme uğramış, ihtiyaç durumunda olan bütün müslümanlara, yetim, dul, gazi, şehit ailelerine ve savaş mağdurlarına maddi manevi her türlü desteği sağlamaktır.

Vizyon

Yeryüzünün neresinde olursa olsun savaş bölgelerinde kalmış ve doğal afete uğramış insanların ayakta kalabilmeleri için yardımlarımızı ulaştırmak.

Yeryüzünde aç kalmış, açıkta kalmış dul, öksüz, yetim, gazi kardeşlerimize yardım ulaştırılmasında teşvikçi ve öncü bir hareket olmak.

Yeryüzünde hangi mezhepten olursa olsun ırk, bölge, ülke, dil ayırımı yapmaksızın  kardeşlik ve barış içinde yaşamayı, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve bunu genç nesile aşılamak.

Tüm dünya üzerindeki  ülkelerin ve kurumların yardımlaşmalarında, sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygularının arttırılmasında, kardeşliğin yayılmasında azami çaba göstermek.

“Başta kendi vatanımızda ve tüm dünyada, insani yardım temini ve ulaştırılması hususunda örnek alınan, mazlumların en zor anlarında onların yanı başlarında olan yardımlaşmada ve kardeşlikte elle gösterilir bir gençlik hareketi oluşturmak


Bunun için bizler

  1. Savaş mağduru, gazi, yetim, dul, ve mülteci bütün Müslümanların maddi manevi olarak kalkınmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
  2. İslam ülkelerinde Müslümanların karşı karşıya kaldığı savaş ve soykırım suçlarının durmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz.
  3. Ülkelerinden savaş dolayısıyla kaçmak zorunda kalan Müslümanlara güvenli ev ortamı sağlamaya gayret ediyoruz.
  4. Savaş mağduru çocukların eğitim, öğrenimlerini karşılamada aracı oluyoruz.
  5. İşgal altındaki İslam beldelerinde savaşın sonlandırılması için sürekliliğini sağlayan projeler ve faaliyetler için çabalıyoruz.
  6. İşgal bölgelerinde yaşanan son durumlar hakkında kamuoyunu sürekli ve dakik bir şekilde bilgilendirmek için adımlar atıyoruz.

Biz kardeşliğin yayılması ve ahlaki prensiplerine ve köklerine bağlı gençliğin teşekkülünde mihenk taşı olmaya gayretle azami çaba sarf ediyoruz…