Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli ?

Ali bin ebi Tâlib (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

“Rasulullah (s.a.v.), bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti”.

(Ebu Davud, Dahaya, Bab 5, Hadis no: 2804; Tirmizî, edahi 5; Nesaî, Dahaya 9-11; İbn Mâce, Edahi 8; Darimî, Edahi 3; Ahmed b. Hanbel 1-80, 108, 128, 149)

Osmangazi Gençlik Hareketi Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli ?

  • Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur.

  • Kurban olabilmesi için, hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir.

  • Hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması ibadetin sıhhati için şarttır.

  • Bir ya da iki gözü kör olan havyanlar kurban edilemez.

  • Kulağı ve boynuzunun üçte biri gitmemiş olmalı, burnu kesik olmamalı.

  • Kuyruğunun üçte biri gitmemiş ve ağır hasta olmamalı.

  • Kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olmamalı.

  • Dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş olmamalı, dilinin büyük bölümü yerinde olmalı.

  • Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olan hayvan kurban edilemez.

En iyisini Allah bilir.