KIYMETLİ HEDİYE: KUR’AN-I KERİM BAĞIŞI

Rasulullah ﷺ şöyle buyurdu: “İçinde Kur’an okunan bir ev, yer ehline yıldızların parlak göründüğü gibi gök ahalisine de öylesine parlak görünür!” (Beyhaki Şuabu’l-İman, Albani Silsiletu’l-Ehadisi’s-Sahiha 3112)

Afrika’da Kur’an-ı Kerim almayan talebe kalmasın… Afrika’da, medreselerde yüzlerce hafızlık talebesi kardeşlerimiz bulunmakta ve bu hafızlık talebesi kardeşlerimiz tahtalar üzerinde yazarak Kur’an ezberlemeye çalışmakta. Onların sürekli okuyarak ezberleyecekleri bir Kur’an-ı Kerim’e ihtiyacı var… Siz de bu kardeşlerimize Kur’an-ı Kerim hediye ederek onlara kolaylık sağlayarak iyilikte bulunmak ister misiniz? Allah hayır sahibi Ali Kapudere’den kabul etsin…

Afrika Kur’an-ı Kerim bedeli 60 ₺

Siz hayırseverler de hafızlık talebelerimize, en kutsal hediye olan Kur’an-ı Kerim hediye etmek isterseniz telefon numaralarımızdan bize ulaşabilir, hesap numaramız ve online bağış hattımızdan anında bağışta bulunabilirsiniz.