Kadir Geceniz Mübarek olsun

Kadir Geceniz Mübarek olsun 01
Kadir Geceniz Mübarek olsun 01

Kadir Gecesi’ne erişildiğinde okunacak dua… Dualarınızda mazlumları ve onlara destek olmaya çalışanları unutmayın…

🌺 Şüphesiz ki o Kur’an ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. (Kadr Sûresi)

📚Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın. (Hadis-i Şerif, Buhari/Müslim)


🌹Hz Aişe (r.a) :
Dedim ki ya Resulullah Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?
Resulullah sav buyurdular ki:
“Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin.” /Tirmizi/Ibn mace


🌺 Kadir Gecesi;

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu:

“Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!”

▪Buhârî, Leyletü’l–kadr 3


⭐Ramadanın son 10 geceleri⭐

🔹5’den – 6’ya geçen gece
21 ramadan (tekli gece)

🔸6’dan – 7’ye geçen gece
22 ramadan (çiftli gece)

🔹7’den – 8’e geçen gece
23 ramadan (tekli gece)

🔸8’den – 9’a geçen gece
24 ramadan (çiftli gece)

🔹9’dan – 10’a geçen gece
25 ramadan (tekli gece)

🔸10’dan – 11’e geçen gece
26 ramadan (çiftli gece)

🔹11’den – 12’ye geçen gece
27 ramadan (tekli gece)

🔸12’den – 13’e geçen gece
28 ramadan (çiftli gece)

🔹13’den – 14’e geçen gece
29 ramadan (tekli gece)

#Ramazan #KadirGecesi


✅ Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim gerçekten inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar gecesini de ibadetle geçirirse geçmiş günahları affedilir. Her kim de inanarak ve sevâbını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır.”

📌 Buhârî, Terâvîh: 1; Müslim, Sıyam: 40


Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Sizler Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız’ buyurdu.”

Buhari 1870, Müslim 1169/219, Tirmizi 797, Ahmed 24346, Albânî Sahihu’l-Cami 2922


Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur’ buyurdu.”

Buhari 1868, Müslim 760/175, Ebu Davud 1372, Nesei 2201, Begavi 1707, Albânî Sahihu’l-Cami 6441


Zerrubnu Hubeyş (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Ubeyy bin Ka’b (Radiyallahu Anh)’a kardeşin Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma):

−Seneyi ihya eden kimse kadir gecesine isabet eder diyor dedim.

Ubeyy (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Allah ona rahmet etsin, insanların ona güvenip dayanmamasını istemiştir. Oysa o, kadir gecesinin Ramazanda, Ramazanın son on gününde ve yirmi yedinci gecede olduğunu elbette bilir. Sonra istisna etmeksizin yemin etti ve:

−Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dedi.

Ben:

−Ya Ebe’l-Münzir, hangi şeye dayanarak böyle söylüyorsun dedim.

Ubeyy (Radiyallahu Anh):

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in haber verdiği alamet veya ayetle, güneş o gecenin sabahında şuasız olarak doğar dedi.”

Müslim 1169/220, Humeydi 375, Ebu Davud 1378, Tirmizi 793, İbni Hibban 3689, İbni Huzeyme 2191-2193, Beyhaki 4/312, Begavi 1828, Abdurrezzak 7700


Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)